Zadanie 1.

Która z topologii przedstawionych na rysunkach jest topologią siatki?
A