Zadanie 2.

W której topologii sieci fizycznej każdy komputer jest połączony z dokładnie dwoma sąsiednimi komputerami, bez dodatkowych urządzeń aktywnych?
  1. Siatki.
  2. Gwiazdy.
  3. Magistrali.
  4. Pierścienia.
D