Zadanie 4.

Która polska norma określa standardy okablowania strukturalnego?
  1. TSB-67
  2. PN-EN 50173
  3. EIA/TIA 568-A
  4. ISO/IEC 11801
B