Zadanie 6.

Który z symboli oznacza przełącznik?
D