Zadanie 1.

Metoda dostępu do medium CSMA/CA jest stosowana w sieci o standardzie
  1. IEEE802.1
  2. IEEE802.3
  3. IEEE802.8
  4. IEEE802.11
D