Zadanie 6.

Jaka jest kolejność części adresu globalnego IPv6 typu unicast przedstawionego na rysunku?
  1. 1 - identyfikator podsieci 2 - globalny prefiks 3 - identyfikator interfejsu.
  2. 1 - globalny prefiks 2 - identyfikator interfejsu 3 - identyfikator podsieci.
  3. 1 - identyfikator interfejsu, 2 - globalny prefiks 3 - identyfikator podsieci.
  4. 1 - globalny prefiks, 2 - identyfikator podsieci, 3 - identyfikator interfejsu.
D