Zadanie 1.

Fizyczna topologia sieci komputerowej, którą przedstawiono na rysunku, to topologia
  1. gwiazdy.
  2. magistrali.
  3. hierarchiczna.
  4. gwiazdy rozszerzonej.
C