Zadanie 3.

Zgodnie z normą PN-EN 50174 okablowanie poziome w systemie okablowania strukturalnego to część okablowania pomiędzy
  1. serwerem a szkieletem sieci.
  2. punktem rozdzielczym a gniazdem użytkownika.
  3. gniazdkiem użytkownika a terminalem końcowym.
  4. punktami rozdzielczymi w głównych pionach budynku.
B