Zadanie 4.

Medium transmisyjne o symbolu S/FTP oznacza skrętkę
  1. z ekranem z folii na każdej parze przewodów oraz ekranem z siatki na czterech parach.
  2. z ekranem na każdej parze oraz z ekranem z folii na czterech parach przewodów.
  3. jedynie z ekranem z folii na czterech parach przewodów.
  4. nieekranowaną.
A