Zadanie 6.

Który zestaw protokołów jest charakterystyczny dla warstwy internetowej modelu TCP/IP?
  1. IP, ICMP
  2. TCP, UDP
  3. HTTP, FTP
  4. DHCP, DNS
A