Zadanie 1.

Która z topologii fizycznych sieci komputerowej jest przedstawiona na rysunku?
 1. Siatki.
 2. Magistrali.
 3. Gwiazdy rozszerzonej.
 4. Podwójnego pierścienia.

Zadanie 2.

Ile par przewodów skrętki miedzianej kategorii 5e wykorzystuje się do przesyłu danych w standardzie sieci Ethernet 100Base-TX?
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4

Zadanie 3.

Adresem IPv6 autokonfiguracji łącza jest
 1. 2000::/3
 2. FF00::/8
 3. FE80::/10
 4. ::/128

Zadanie 4.

Który z protokołów wykorzystuje porty 20 i 21?
 1. FTP
 2. DHCP
 3. WWW
 4. Telnet

Zadanie 5.

Które protokoły są protokołami warstwy transportowej modelu ISO/OSI?
 1. ICMP, IP
 2. FTP, POP
 3. TCP, UDP
 4. ARP, DNS

Zadanie 6.

Ile bitów ma adres logiczny IPv6
 1. 16
 2. 32
 3. 64
 4. 128

Zadanie 7.

Rysunek przedstawia
 1. ruter.
 2. przełącznik.
 3. koncentrator.
 4. panel krosowy.