Kryteria oceny E.13-02-18.01

Arkusz E.13-02-18.01

Repetytorium cz. 6.1 Windows Server

1. Windows Server

Windows Server to grupa serwerowych systemów operacyjnych tworzonych przez firmę Microsoft.

Projektowanie i wykonywanie

Projektowanie i wykonywanie - to szereg czynności, których efektem jest dobrze działająca sieć komputerowa spełniająca wymagania klienta (użytkownika) i jej dokumentacja.

Zadanie 1.

Która z topologii przedstawionych na rysunkach jest topologią siatki?