Kryteria oceny E.13-02-17.01

Repetytorium cz. 6.2 Usługi serwerowe

1. Serwer plików

Serwer plików (ang. file server) - to urządzenie które przechowuje, zarządza i udostępnia w sieci komputerowej określone zasoby, mogą to być pliki, dokumenty, aplikacje. Usługi te mogą być realizowane przez protokoły takie jak FTP czy NFS.