Arkusz E.13-01-17.06

Repetytorium cz. 1.1 Rodzaje sieci


Sieć komputerowa
Sieć komputerowa to zbiór komputerów i innych urządzeń połączonych ze sobą kanałami komunikacyjnymi oraz oprogramowanie wykorzystywane w tej sieci. Sieć komputerowa umożliwia wzajemne przekazywanie informacji oraz udostępnianie zasobów własnych między podłączonymi do niej urządzeniami tzw. „punktami sieci”.

Repetytorium cz. 1.2 Symbole

Symbole urządzeń sieciowych - stosowane w dokumentacji sieci, programach i edukacji.

Repetytorium cz. 1.3 Topologie sieciowe

Topologia sieci komputerowej – model układu połączeń różnych elementów (linki, węzły itd.) sieci komputerowej. Określenie topologia sieci może odnosić się do konstrukcji fizycznej albo logicznej sieci.

Repetytorium cz 1.4 Domeny

Domena jest w informatyce terminem wieloznacznym i powinien być zawsze doprecyzowany odpowiednim przymiotnikiem lub kontekstem.

Zadanie 1.

Która topologia fizyczna jest stosowana w sieciach o topologii logicznej Token Ring?
  1. Siatki.
  2. Gwiazdy.
  3. Magistrali.
  4. Pierścienia.