Zadanie 40.

Co jest przyczyną pojawienia się na ekranie komputera komunikatu, że system wykrył konflikt adresów IP?
  1. W sieci lokalnej nie działa usługa DHCP.
  2. Adres IP komputera jest spoza zakresu adresów sieci lokalnej.
  3. Inne urządzenie sieciowe ma nadany ten sam adres IP co komputer.
  4. W ustawieniach protokołu TCP/IP jest błędny adres bramy domyślnej.

Repetytorium cz. 6.2 Usługi serwerowe

1. Serwer plików

Serwer plików (ang. file server) - to urządzenie które przechowuje, zarządza i udostępnia w sieci komputerowej określone zasoby, mogą to być pliki, dokumenty, aplikacje. Usługi te mogą być realizowane przez protokoły takie jak FTP czy NFS.