Arkusz E.13-X-19.01

Aktualizacja bazy zadań z egzaminu pisemnego (do 640 pytań). Przypisanie etykiet i zdefiniowanie linku do oficjalnego klucza odpowiedzi.

Zadanie 1.

Fizyczna topologia sieci komputerowej, którą przedstawiono na rysunku, to topologia
 1. gwiazdy.
 2. magistrali.
 3. hierarchiczna.
 4. gwiazdy rozszerzonej.

Zadanie 2.

Topologia fizyczna, w której każdy węzeł ma własne połączenia z wszystkimi pozostałymi węzłami, to topologia
 1. siatki.
 2. hierarchiczna.
 3. gwiazdy rozszerzonej.
 4. pojedynczego pierścienia.

Zadanie 3.

Zgodnie z normą PN-EN 50174 okablowanie poziome w systemie okablowania strukturalnego to część okablowania pomiędzy
 1. serwerem a szkieletem sieci.
 2. punktem rozdzielczym a gniazdem użytkownika.
 3. gniazdkiem użytkownika a terminalem końcowym.
 4. punktami rozdzielczymi w głównych pionach budynku.

Zadanie 4.

Medium transmisyjne o symbolu S/FTP oznacza skrętkę
 1. z ekranem z folii na każdej parze przewodów oraz ekranem z siatki na czterech parach.
 2. z ekranem na każdej parze oraz z ekranem z folii na czterech parach przewodów.
 3. jedynie z ekranem z folii na czterech parach przewodów.
 4. nieekranowaną.