Aktualizacja bazy zadań z egzaminu pisemnego E.13-X-19.06 (do 680 pytań z Projektowania i wykonywania sieci komputerowych i Administrowania lokalnymi sieciami komputerowymi). Przypisanie etykiet i zdefiniowanie linku do oficjalnego klucza odpowiedzi Czerwiec 2019.

Zadanie 1.

W której fizycznej topologii sieci komputerowej każdy węzeł sieci ma fizyczne połączenie z każdym innym węzłem sieci?
 1. Pełnej siatki.
 2. Częściowej siatki.
 3. Rozszerzonej gwiazdy.
 4. Podwójnego pierścienia.

Zadanie 2.

Która fizyczna topologia sieci komputerowej jest przedstawiona na rysunku?
 1. Siatki.
 2. Gwiazdy.
 3. Pierścienia.
 4. Hierarchiczna.

Zadanie 3.

Który rodzaj medium transmisyjnego jest określany jako standard 100BaseTX i jaka jest uzyskiwana w nim maksymalna prędkość transmisji danych?
 1. Kabel UTP kategorii 5 o prędkości transmisji do 100 Mb/s
 2. Kabel UTP kategorii 5e o prędkości transmisji do 1000 Mb/s
 3. Światłowód wielomodowy o prędkości transmisji do 100 Mb/s
 4. Światłowód jednomodowy o prędkości transmisji do 1000 Mb/s

Zadanie 4.

Ile podwójnych gniazd RJ45 powinno być zamontowanych w pomieszczeniu o wymiarach 8 x 5 m, aby były spełnione zalecenia normy PN-EN 50173?
 1. 4 gniazda.
 2. 5 gniazd.
 3. 8 gniazd.
 4. 10 gniazd.