Zadanie 1.

Która z topologii przedstawionych na rysunkach jest topologią siatki?

Zadanie 2.

W której topologii sieci fizycznej każdy komputer jest połączony z dokładnie dwoma sąsiednimi komputerami, bez dodatkowych urządzeń aktywnych?
 1. Siatki.
 2. Gwiazdy.
 3. Magistrali.
 4. Pierścienia.

Zadanie 3.

Norma TIA/EIA-568-B.2 okresla specyfikację parametrów trasmisyjnych
 1. kabli koncentrycznych.
 2. światłowodów.
 3. fal radiowych.
 4. kabli UTP.

Zadanie 4.

Która polska norma określa standardy okablowania strukturalnego?
 1. TSB-67
 2. PN-EN 50173
 3. EIA/TIA 568-A
 4. ISO/IEC 11801

Zadanie 5.

User Datagram Protocol (UDP) jest protokołem
 1. bezpołączeniowym warstwy transportowej TCP/IP
 2. bezpołączeniowym warstwy łącza danych modelu ISO/OSI
 3. połączeniowym warstwy transportowej TCP/IP
 4. połączeniowym warstwy łącza danych modelu ISO/OSI

Zadanie 6.

Który z symboli oznacza przełącznik?

Zadanie 7.

Urządzeniem sieciowym przedstawionym na schemacie sieci jest
 1. ruter.
 2. modem.
 3. przełącznik.
 4. koncentrator.