Arkusz E.13-02-15.08

Zadanie egzaminacyjne

Skonfiguruj serwer, stację roboczą oraz router z funkcją AP do pracy w sieci lokalnej.
W tym celu podłącz serwer i stację roboczą do sieci komputerowej:

 1. Wykonaj kabel połączeniowy zgodnie z obowiązującymi normami, zakończony według sekwencji TIA/EIA-568-A.
  UWAGA: po wykonaniu kabla połączeniowego zgłoś przewodniczącemu ZNCP gotowość do dalszej pracy. Po uzyskaniu zgody od przewodniczącego ZNCP przystąp do wykonania dalszych czynności.
 2. Podłącz stację roboczą do routera z funkcją AP do portu LAN za pomocą wykonanego kabla połączeniowego.
 3. Podłącz serwer do routera z funkcją AP do portu LAN za pomocą kabla połączeniowego dostępnego na stanowisku.
 4. Podłącz router z funkcją AP do sieci zasilającej.
  Skonfiguruj router z funkcją AP i interfejsy sieciowe serwera i stacji roboczej:
 5. Skonfiguruj router z funkcją AP według zaleceń (urządzenie pracuje obecnie na ustawieniach fabrycznych zgodnie z dokumentacją znajdującą się na stanowisku egzaminacyjnym):
   a. adres IP interfejsu LAN/urządzenia: 10.0.1.254 z maską podsieci 255.255.255.0
   b. włączony serwer DHCP z adresami dzierżawy 10.0.1.200 - 10.0.1.250
   c. adres serwera DNS: 10.0.1.1 d. wyłączona sieć bezprzewodowa,
   e. zmienione domyślne hasło administratora.
  W celu potwierdzenia wykonania konfiguracji urządzenia sporządź następujące zrzuty ekranowe: IP_urządzenia, DHCP_urządzenia, Wi-Fi_urządzenia i zapisz je pod wyżej wymienionymi nazwami na stacji roboczej na pulpicie konta Administrator w folderze o nazwie Konfiguracja
 6. Na stacji roboczej na pulpicie konta Administrator w folderze Konfiguracja utwórz plik hasło.txt, a w nim login i hasło konta Administratora routera z funkcją AP.
 7. Skonfiguruj interfejs sieciowy stacji roboczej tak, aby ustawienia były uzyskiwane automatycznie.
 8. Skonfiguruj interfejs sieciowy serwera według zaleceń:
   a. adres IP: 10.0.1.1 z maską podsieci 255.255.255.0
   b. brama domyślna: 10.0.1.254
   c. serwer DNS: 10.0.1.1
 9. Sprawdź poprawność ustawień interfejsów oraz komunikację między stacją roboczą, serwerem i routerem z funkcją AP za pomocą poleceń ipconfig/all oraz ping.
 10. Zainstaluj, skonfiguruj i uruchom serwer DNS na serwerze:
   − dodaj rolę serwera DNS,
   − skonfiguruj strefę wyszukiwania do przodu, w pełni kwalifikowana nazwa domeny (FQDN) to website.pl,
   − dodaj rekord hosta o nazwie www powiązanego z adresem IP serwera.
 11. Promuj serwer do roli serwera WWW:
   − w katalogu głównym dysku C: serwera utwórz folder site i utwórz w nim plik o nazwie start.html
   − do pliku start.html wpisz tekst „Strona w przygotowaniu”
   − dodaj rolę serwera Web,
   − utwórz witrynę www o nazwie website, udostępniającą zawartość folderu C:\site, stroną domyślną ma być start.html
 12. Na stacji roboczej sprawdź czy możesz wyświetlić witrynę sieci Web o adresie www.website.pl. Wykonaj zrzut z ekranu potwierdzający wykonanie działań kontrolnych, zapisz go na stacji roboczej na pulpicie konta Administrator w folderze o nazwie Konfiguracja pod nazwą www W systemach operacyjnych stacji roboczej i serwera istnieje konto Administrator z hasłem Q@wertyuiop
UWAGA:
Nie zmieniaj haseł kont Administrator stacji roboczej i serwera.
Po zakończeniu wykonania zadania nie wyłączaj (zamykaj) serwera oraz stacji roboczej.
Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 150 minut.
Ocenie podlegać będzie 5 rezultatów:

 • połączenie fizyczne urządzeń,
 • skonfigurowany router Wi-Fi,
 • skonfigurowane interfejsy sieciowe stacji roboczej i serwera,
 • zainstalowany i skonfigurowany serwer DNS,
 • zainstalowany i skonfigurowany serwer stron WWW
  oraz
  przebieg wykonania kabla połączeniowego.