Repetytorium cz. 1.3 Topologie sieciowe

Topologia sieci komputerowej – model układu połączeń różnych elementów (linki, węzły itd.) sieci komputerowej. Określenie topologia sieci może odnosić się do konstrukcji fizycznej albo logicznej sieci.


Topologie fizyczne

 
Topologia liniowa (ang. line) – wszystkie elementy sieci (oprócz granicznych) połączone są z dwoma sąsiadującymi.
Topologia magistrali (szyny, liniowa) (ang. bus) – wszystkie elementy sieci podłączone do jednej magistrali.

Topologia pierścienia (ang. ring) tzw.Token ring – poszczególne elementy są połączone pomiędzy sobą odcinkami kabla tworząc zamknięty pierścień. Polegająca na przekazywanie żetonu (ang. token).

Topologia podwójnego pierścieniaposzczególne elementy są połączone pomiędzy sobą odcinkami tworząc dwa zamknięte pierścienie.

Topologia gwiazdy (ang. star) komputery są podłączone do jednego punktu centralnego(Switch), koncentratora (koncentrator tworzy fizyczną topologię gwiazdy, ale logiczną magistralę) lub przełącznika.

Topologia gwiazdy rozszerzonejposiada punkt centralny (podobnie do topologii gwiazdy) i punkty poboczne (jedna z częstszych topologii fizycznych Ethernetu).

Topologia hierarchiczna zwana także topologią drzewa, jest kombinacją topologii gwiazdy i magistrali, budowa podobna do drzewa binarnego.

Topologia siatki oprócz koniecznych połączeń sieć zawiera połączenia nadmiarowe; rozwiązanie często stosowane w sieciach, w których wymagana jest bezawaryjność,

Topologie logiczne

  •  rozgłaszania
  •  przekazywania żetonu (ang. token)
Topologia rozgłaszania – polega na tym, że host wysyła dane do wszystkich hostów podłączonych do medium. Kolejność korzystania z medium według reguły „kto pierwszy wyśle, pierwszy zostanie obsłużony” (ang. first come, first serve). Przykładem są tutaj sieci Ethernet.


Zadania:
http://egzamin-e13.blogspot.com/search/label/Topologie