Arkusz E13-01-15.01

Zadanie egzaminacyjne

Podłącz serwer i stację roboczą do sieci lokalnej:
 1. Wykonaj kabel połączeniowy zgodnie z obowiązującymi normami, zakończony wg definicji T568B.
  Uwaga: po wykonaniu kabla połączeniowego zgłoś przewodniczącemu Zespołu Nadzorującego Część Praktyczną, gotowość do dalszej pracy. Po uzyskaniu zgody od przewodniczącego ZNCP przystąp do wykonania dalszych czynności.
 2. Podłącz serwer i stację roboczą do przełącznika. Jedno z urządzeń, serwer lub stację roboczą, podłącz za pomocą wykonanego kabla połączeniowego.
 3. Podłącz urządzenia do sieci zasilającej.
 4. Skonfiguruj interfejsy sieciowe serwera i stacji roboczej według zaleceń:
  a. adres IP dla serwera: 192.168.0.2,
  b. maska podsieci dla serwera: 255.255.255.0,
  c. brama domyślna dla serwera: 192.168.0.1,
  d.  serwer DNS dla serwera: 192.168.0.2,
  e. adres IP dla stacji roboczej: 192.168.03,
  f. maska podsieci dla stacji roboczej: 255.255.255.0,
  g. brama domyślna dla stacji roboczej: 192.168.0.1,
  h. serwer DNS dla stacji roboczej: 192.168.02
 5. Sprawdź poprawność ustawień interfejsów oraz komunikację między serwerem a stacją roboczą za pomocą poleceń ipconfig/al oraz ping.

  Skonfiguruj serwer i stację roboczą do pracy w domenie Windows
 6. Promuj serwer do roli kontrolera domeny. Utwórz nową domenę w nowym lesie o nazwie egzamin.local
 7. Hasło dla konta Administrator trybu przywracania usług katalogowych ustaw na Q@wertyuiop
 8. Dodaj stację roboczą do domeny.
 9. Utwórz i skonfiguruj konta użytkowników pracujących w domenie według założeń:
  a. utwórz konto o nazwie i loginie wlasciciel z hasłem Egz-wla123@
  b. utwórz konto o nazwie i loginie ksiegowy z hasłem Egz-ksi123@
  c. utwórz konto o nazwie i loginie kadrowy z hasłem Egz-kad123@
  d. dla kont ksiegowy i kadrowy ustaw zezwolenie na zalogowanie jedynie od poniedziałku do piątku w godzinach 7.0017.00.
 10. Na stacji roboczej podnieś prawa i uprawnienia konta własciciel przez przypisanie do grupy Użytkownicy zaawansowani.
 11. Zaloguj się na stacji roboczej, na utworzone konta użytkowników domeny.
 12. Na serwerze w katalogu głównym dysku C załóż folder dane, udostępnij go w sieci pod nazwą dane i zabezpiecz według założeń:
  a. konta własciciel i ksiegowy mają mieć pełne prawa dostępu,
  b. konto kadrowy ma mieć prawo tylko do odczytu.
 13. Dla użytkownika wlasciciel, na stacji roboczej, ustaw automatyczne zamapowanie udostępnionego folderu pod literę X.
W systemach stacji roboczej i serwera istnieje konto Administrator z hasłem Q@wertyuiop
Uwaga: Nie zmieniaj haseł kont Administrator stacji roboczej i serwera!
Po zakończeniu wykonania zadania nie wyłączaj (zamykaj) serwera oraz stacji roboczej.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 150 minut.

Ocenie podlegać będzie 5 rezultatów:
 • połączenie fizyczne sieci,
 • skonfigurowane interfejsy serwera i stacji roboczej,
 • skonfigurowany kontroler domeny,
 • konta użytkowników domeny,
 • skonfigurowany serwer plików
oraz
 • przebieg wykonania kabla połączeniowego.