Arkusz E13-01-15.05

Zadanie egzaminacyjne

 1. Podłącz serwer i stację roboczą do lokalnej sieci bezprzewodowej. W tym celu:
  a. Wykonaj kabel połączeniowy zgodnie z obowiązującymi normami, zakończony według sekwencji T568B. Uporządkuj stanowisko egzaminacyjne.
  Uwaga: po wykonaniu kabla połączeniowego zgłoś przewodniczącemu ZNCP gotowość do dalszej pracy. Po uzyskaniu zgody od przewodniczącego ZNCP przystąp do wykonania dalszych czynności.
  b. Podłącz serwer do routera z funkcją AP, do portu LAN, za pomocą wykonanego kabla połączeniowego.
  c. Podłącz router z funkcją AP do sieci zasilającej.
 2. Skonfiguruj router z funkcją AP i interfejsy sieciowe serwera i stacji roboczej:
  a. Skonfiguruj router z funkcją AP według zaleceń (aktualnie urządzenie pracuje na ustawieniach fabrycznych zgodnie z dokumentacją, która dostępna jest w formie elektronicznej na serwerze, na pulpicie konta administrator):
  – adres IP interfejsu LAN: 10.0.0.1 z maską podsieci 255.255.255.0
  – włączony serwer DHCP z zakresem dzierżawy 10.0.0.1010.0.0.20
  – włączona sieć bezprzewodowa z SSID egzaminx, zabezpieczeniem WPA2-PSK i kluczem zabezpieczającym egzx, gdzie x to numer Twojego stanowiska egzaminacyjnego,
  – w celu potwierdzenia wykonania konfiguracji urządzenia sporządź następujące zrzuty ekranowe: IP urządzenia, DHCP urządzenia, SSD oraz WPA2-PSK i zapisz je pod ww. nazwami na serwerze na pulpicie konta administrator w folderze o nazwie Konfiguracja.
  b. Na serwerze na pulpicie konta administrator w folderze Konfiguracja utwórz plik hasło.txt, a w nim umieść login i hasło konta administratora routera z funkcją AP.
  c. Skonfiguruj interfejs sieciowy serwera zgodnie z zaleceniami:
  – adres IP dla Serwera: 10.0.0.2
  – maska podsieci dla serwera: 255.255.255.0
  – brama domyślna dla serwera: 10.0.0.1
  – serwer DNS dla serwera: 10.0.0.1
  d. Na stacji roboczej zainstaluj kartę sieciową Wi-Fi (sterowniki dostępne są na pulpicie konta administratora).
  e. Na stacji roboczej podłącz się do skonfigurowanej sieci bezprzewodowej.
  f. Sprawdź poprawność ustawień interfejsów oraz komunikację między serwerem, stacją roboczą i routerem z funkcją AP za pomocą poleceń ipconfig/all oraz ping.
 3. Utwórz konta dla użytkowników oraz udostępnij zasób sieciowy:
  a. Na serwerze oraz stacji roboczej utwórz konto dla użytkownika Jan Kowalski o nazwie logowania jkowalski i haśle docelowym zaq1@WSX
  b. Na serwerze ustaw nazwę serwera Serwerx i grupę roboczą LANx, gdzie x to numer Twojego stanowiska egzaminacyjnego.
  c. Na stacji roboczej ustaw nazwę komputera Stacjax i grupę roboczą LANx, gdzie x to numer Twojego stanowiska egzaminacyjnego.
  d. Na serwerze w katalogu głównym dysku C: załóż folder dane, udostępnij go w sieci pod nazwą dane i zabezpiecz (dostęp przez sieć i lokalnie) zgodnie z wymaganiami:
  administrator pełne uprawnienia dostępu,
  jkowalski uprawnienie modyfikacji.
  e. Dla użytkownika jkowalski, na stacji roboczej, ustaw automatyczne zamapowanie udostępnionego folderu pod literę X.
  f. Na stacji roboczej zaloguj się na konto jkowalski i w udostępnionym zasobie sieciowym utwórz pusty plik o nazwie plik.txt.
W systemach operacyjnych stacji roboczej i serwera istnieje konto administrator z hasłem Q@wertyuiop
Uwaga: Nie zmieniaj haseł kont administrator stacji roboczej i serwera.
Po zakończeniu wykonania zadania nie wyłączaj serwera oraz stacji roboczej.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 150 minut.

Ocenie podlegać będzie 5 rezultatów:
 • podłączony serwer i stacja robocza do lokalnej sieci bezprzewodowej,
 • skonfigurowany router z funkcją AP, 
 • skonfigurowany interfejs sieciowy serwera i podłączenie stacji roboczej do Wi-Fi, 
 • konta użytkowników, 
 • udostępniony zasób sieciowy
oraz
 • przebieg wykonywania kabla połączeniowego i podłączenie urządzeń.