Repetytorium cz 1.4 Domeny

Domena jest w informatyce terminem wieloznacznym i powinien być zawsze doprecyzowany odpowiednim przymiotnikiem lub kontekstem.

Domena kolizyjna – fragment sieci, w którym transmisja musi być realizowana przez urządzenie w sposób wykluczający prowadzenie w tym samym czasie transmisji przez inne urządzenia. Granicę tej domeny stanowią porty urządzeń typu most, przełącznik lub router.

Domena rozgłoszeniowa (ang. broadcast domain) – logiczny segment sieci, w którym jakikolwiek komputer, lub inne urządzenie podłączone do sieci, może bezpośrednio transmitować do jakiegokolwiek innego urządzenia w tejże domenie, bez przechodzenia przez urządzenia rutujące.

Działanie Koncentratora sieciowego-powiela każdy otrzymany sygnał elektryczny, tworzy tak zwaną domenę kolizyjną - z tego względu czasami koncentrator nazywany jest wieloportowym wzmacniakiem

Zadania:
http://egzamin-e13.blogspot.com/search/label/Domeny