Repetytorium cz. 4.4 Podsieci


1. Podsieć

Podsieć jest to logiczna sieć wydzielona z adresu standardowej sieci. Podział na podsieci stosuje się w celu optymalnego wykorzystania puli adresów sieci standardowych.

2. Maska podsieci

Maska podsieci tak jak maska sieci jest 32 bitową liczbą, która ma za zadanie wyróżnić z adresu IP, część podsieci i część hosta. Aby, stworzyć podsieć musimy zabrać bit z części hosta do części sieciowej.