Repetytorium cz. 6.2 Usługi serwerowe

1. Serwer plików

Serwer plików (ang. file server) - to urządzenie które przechowuje, zarządza i udostępnia w sieci komputerowej określone zasoby, mogą to być pliki, dokumenty, aplikacje. Usługi te mogą być realizowane przez protokoły takie jak FTP czy NFS.

2. Pulpit zdalny

Pulpit zdalny - usługa, za pomocą której można pracować zdalnie na komputerze z systemem Windows z innego komputera z systemem Windows podłączonego do tej samej sieci lub do Internetu. Działa ona domyślnie na porcie numer 3389.

3. Serwer wydruków

Serwer wydruków (ang. print server) to urządzenie które oferuje realizację zadań drukowania, kolejkowania, formatowania wydruków, a także może posiadać funkcje rozliczania i raportowania o wydrukowanych dokumentach itp.

4. NAT

Usługa NAT (ang. Network Address Translation) ma na celu umożliwienie dostępu wielu hostom sieci LAN do Internetu przy pomocy nawet jednego publicznego adresu IP (adresu bramy domyślnej). Jest to możliwe, ponieważ każdy pakiet wychodzący poza sieć LAN przechodzi przez router z włączoną usługą NAT i przydzielonym publicznym adresem IP. Komputery sieci prywatnej są wtedy widoczne w sieci publicznej pod adresem routera. Dzieje się to dzięki dynamicznej translacji adresów prywatnych na publiczne i odwrotnie.

5. VPN

VPN (ang. Virtual Private Network, Wirtualna Sieć Prywatna) - tunel, tworzący prywatne połączenie pomiędzy urządzeniami końcowymi za pośrednictwem sieci publicznej (np. Internetu). Technologia ta pozwala komunikować się np. dwóm odlegle położonym hostom, w taki sposób w jaki mogą komunikować się komputery w fizycznej sieci prywatnej, czyli np. w pracowni komputerowej.

6. WWW

WWW (World Wide Web) jest usługa internetową która pozwala na korzystanie z zasobów i dokumentów rozproszonych po całym Internecie, połączonych hiperłączami i adresami URL. Działa ona w oparciu o architekturę klient-serwer, gdzie serwer udostępnia dane zasoby, takie jak strony internetowe, pliki, a klientem jest przeglądarka WWW, która umożliwia korzystanie z tych zasobów.

7. Active Directory

Active Directory to usługa katalogowa wykorzystywana w sieciowych systemach operacyjnych firmy Microsoft. Jest to hierarchicznie zbudowana baza danych przechowująca informacje na temat profili użytkowników, urządzeń i innych zasobów sieciowych. Podstawową jednostką w strukturze AD jest liść który z kolei znajduje się w kontenerze. Kontenery są przydzielane do domen. Domeny mogą tworzyć strukturę drzewa. Każde drzewo posiada minimum jedną domenę, mianowicie domenę najwyższego poziomu - root, od której rozchodzą się domeny niższych poziomów (tworząc drzewo). Wystarczy jedno drzewo, aby stworzyć las. Podsumowując, stworzenie domeny tworzy drzewo, a drzewo tworzy las. Jeżeli jest to pierwsza domena las bierze nazwę od tej domeny. Instalowanie w systemie operacyjnym Windows Server usługi Active Directory wymaga wcześniejszego zainstalowania i skonfigurowania serwera DNS.

8. IIS

IIS (Internet Information Services) to zbiór usług internetowych dla grupy systemów Windows Server. Przeważnie pełni on funkcje serwera WWW oraz FTP, ale może także służyć jako serwer poczty wychodzącej (serwer SMTP) lub serwer NNTP.

9. Serwer czasu

Serwer czasu to urządzenie które udostępnia bardzo dokładny czas przy użyciu protokołów takich jak NTP (Network Time Protocol)czy jego uproszczonej wersji SNTP (Simple Network Time Protocol). Serwery czasu pobierają czas bezpośrednio z zegarów atomowych lub poprzez systemy nawigacji satelitarnej, takie jak GPS.

10. Samba

Samba to serwer (oprogramowanie) udostępniający pliki oraz usługi drukowania oparty na licencji GNU GPL. Samba jest oprogramowaniem wieloplatformowym, dlatego z jego usług można korzystać z poziomu wielu systemów operacyjnych, takich jak Windows, Linux czy Mac OS X. Serwer Samby może być także wykorzystywany jako kontroler domeny.

11. Serwer WWW

Serwer WWW to serwer który obsługuje żądania protokołu HTTP. Serwer WWW udostępnia przeglądarkom internetowym dokumenty HTML (czyli, strony internetowe).

12. Apache

Apache jest serwerem HTTP (WWW) opartym na licencji wolnego oprogramowania. Jest on dostępny dla wielu systemów operacyjnych, takich jak Windows, Linux, Mac OS X.

13. Postfix

Postfix to serwer poczty e-mail przeznaczony na systemy Unix/Linux. Jest on przygotowany do zarządzania bardzo dużą ilością poczty.

14. Proxy

Proxy (pl. pośrednik, przedstawiciel), to serwer pośredniczący. Jego zadaniem jest wykonywanie pewnych zadań w imieniu użytkownika. Zadania te można zlecić serwerowi proxy poprzez klientów, takich jak klient FTP czy klient HTTP (przeglądarka internetowa). Serwer proxy oferuje m. in. możliwość przechowywania kopi często odwiedzanych stron internetowych oraz zwiększenie bezpieczeństwa poprzez filtrowanie zawartości odwiedzanych witryn sieci Web, ukrywanie adresu IP naszego komputera.

15. Squid

Squid jest oprogramowaniem serwera proxy rozprowadzanym na licencji GPL.