Arkusz E.13-01-14.01

Zadanie egzaminacyjne

Wykonaj modernizację lokalnej sieci komputerowej zgodnie z wytycznymi:
 1. Skonfiguruj protokół TCP/IP na karcie sieciowej serwera:
  a) adres IP serwera: 192.168.0.x /24, (x – numer stanowiska egzaminacyjnego),
  b) na serwerze jest utworzone konto administrator jest ono zabezpieczone hasłem zaq1@WSX
 2. Skonfiguruj serwer do pracy jako serwer DNS, który odpowiada za obsługę domeny o nazwie egzaminx.local (x - numer stanowiska egzaminacyjnego).
 3. Załóż na serwerze konta użytkownikom i przypisz je do grup:
  a) konto pracownik z hasłem pr@C0w1 ma należeć do grupy o nazwie Użytkownicy sieciowi,
  b) konto szef z hasłem sz&fDZ2 ma należeć do grupy o nazwie Użytkownicy kopii.
 4. Udostępnij w sieci folder WSPOLNY, znajdujący się na głównym dysku serwera, tak aby tylko administrator oraz użytkownicy szef i pracownik mieli uprawnienia do modyfikacji zawartości w nim się znajdującej.
 5. Wykonaj patchcord, zgodnie ze standardem EIA/TIA 586 B do połączenia serwera z urządzeniem dostępowym AP.
 6. Skonfiguruj bezprzewodowe urządzenie dostępowe AP*:
  a) sieć bezprzewodowa ma mieć nazwę SSID ekonomiczna_x, gdzie x – numer stanowiska egzaminacyjnego, ma pracować na kanale x i stosować szyfrowanie WPA2 z hasłem 100Krotka
*AP-bezprzewodowe urządzenie dostępowe ma adres IP 192.168.0.10x (x – numer stanowiska egzaminacyjnego). Można nim zarządzać, wykorzystując przeglądarkę internetową. Konto administratora AP ustawiono na 1234567890
Prace wykonaj zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii stanowiska komputerowego.
Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 150 minut.
Ocenie podlegać będzie 5 rezultatów:
 • skonfigurowany protokół TCP/IP,
 • zainstalowany i skonfigurowany serwer DNS,
 • założone konta użytkowników i nadane im uprawnienia do katalogu,
 • wykonany kabel połączeniowy,
 • skonfigurowane bezprzewodowe urządzenie dostępowe
oraz
 • przebieg modernizacji lokalnej sieci komputerowej.