MiniRepetytorium UrządzeniaSieciowe

1. Pojęcia

  1. Urządzenia końcowe (hosty) to urządzenia które zapewniają komunikację człowieka z siecią i/lub pełnią dla niego określone usługi w ramach danej sieci. Są to na przykład komputery, smartfony, drukarki.
  2. Urządzenia tworzące infrastrukturę sieciową - urządzenia tworzące strukturę sieci. Dzielące sieć na domeny kolizyjne/rozgłoszeniowe, pozwalające łączyć różne sieci ze sobą w celu wymiany danych itd.

2. Urządzenia tworzące infrastrukturę sieciową:

  • Karta sieciowa, NIC (ang. Network Interface Card) - element zestawu komputerowego występujący jako układ zintegrowany z chipsetem płyty głównej lub karta rozszerzeń. Umożliwia on podłączenie takich urządzeń jak komputery, laptopy, telefony itd. do sieci (np. do internetu) i korzystanie z jej zasobów.


  • Router - urządzenie które pracuje w 3 warstwie modelu ISO/OSI operujące na adresach IP. Umożliwia łączenie ze sobą różnego typu sieci, wymianę danych między sieciami. Jest pośrednikiem między siecią użytkownika a innymi sieciami (np. siecią internet). Ma on za zadanie wyznaczanie najbardziej optymalnej drogi dla danych wysyłanych do innych sieci.


  • Przełącznik (ang. switch) - urządzenie które pozwala łączyć wiele segmentów w sieć o topologii gwiazdy. Przekazuje ramki (dane) między segmentami tej sieci dobierając przy tym port przełącznika, do którego jest podłączony segment, który ma te dane odebrać. Pracuje w 2 warstwie modelu ISO/OSI i przy przekazywaniu danych między segmentami sieci operuje na adresach MAC. Dzieli sieć na mniejsze domeny kolizyjne co zmniejsza liczbę kolizji w sieci.


  • Koncentrator (ang. hub) - urządzenie przypominające rozgałęźnik. Umożliwia połączenie ze sobą wielu hostów w sieć/segment. Pracuje w pierwszej (fizycznej) warstwie modelu ISO/OSI, przesyła dane (sygnały) które otrzyma na jednym porcie na wszystkie pozostałe porty. Dane odbiera tylko ten host do którego są one kierowane, reszta je ignoruje (jeśli nikt ich nie przechwytuje). Koncentratory nie są już często stosowane, ponieważ były przyczyną dużej liczby kolizji. Zostały wyparte przez przełączniki.


  • Punkt dostępowy/dostępu (ang. Access Point, AP) - urządzenie umożliwiające hostom - wyposażonym w odpowiednie karty sieciowe (karty WiFi) - korzystanie z zasobów sieci poprzez bezprzewodowe medium transmisyjne, czyli fale radiowe (WiFi).


  • Panel krosowniczy, rozdzielczy (ang. patch panel) - pasywny element sieci komputerowych montowany w szafach rackowych. Jest zbudowany z gniazd 8P8C (RJ-45). Z tyłu patch panelu są na stałe podłączane do niego przewody prowadzące do gniazd RJ-45 w budynku. Z przodu gniazda te (czyli, także urządzenia podpięte do gniazd w budynku) są podłączane kablami krosowymi (ang. patch cord) do urządzeń sieciowych, np. przełączników.
Zadania:
http://egzamin-e13.blogspot.com/search/label/Urz%C4%85dzenia%20sieciowe