Arkusz E.13-01-14.08

Zadanie egzaminacyjne

W ramach modernizacji sieci komputerowej:
 1. Dokonaj podziału sieci o adresie 10.0.0.0/24 na trzy podsieci po 62 adresy użyteczne w każdej podsieci.
 2. Na stacji roboczej istnieje konto administracyjne o nazwie Operator z hasłem St@cjal. Używając edytora tekstu, rozpisz zaplanowaną adresację w tabeli według wzoru zamieszczonego poniżej. Plik zawierający tabelę zapisz na pulpicie pod nazwą plan_adresacji.
 3. Zainstaluj serwerowy system Windows na komputerze, który będzie pełnił rolę serwera, przy czym:
   a. konto Administrator zabezpiecz hasłem Egz@min
   b. nazwę komputera ustaw na SERWER
   c. wyłącz politykę silnych haseł
  Uwaga: podczas instalacji serwerowego systemu operacyjnego przejdź do wykonania pkt. 4 zadania.
 4. Wykonaj dwa patchcordy według specyfikacji TIA/EIA 568B do podłączenia serwera oraz stacji roboczej z przełącznikiem.
 5. Skonfiguruj protokół TCP/IP na karcie sieciowej serwera:
  a. adres IP serwera to przedostatni adres użyteczny z podsieci nr 3,
  b. brama to ostatni adres użyteczny z podsieci nr 3,
  c. DNS ustaw zgodnie z zasadami konfiguracji kontrolera domeny.
 6. Na serwerze zainstaluj usługę Active Directory:
  a. nazwę domeny ustaw na firma.local
  b. nazwę NetBIOS ustaw na firmaXYZ
 7. Na kontrolerze domeny załóż jednostkę organizacyjną firmaXYZ, a w niej jednostkę organizacyjną o nazwie: finanse
 8. Wewnątrz jednostki organizacyjnej finanse załóż konta dla dwóch użytkowników:
  a. konto kasjer1 z hasłem Fin@nse1
  b. konto kasjer2 z hasłem Fin@nse2
 9. W zasadach grupy utwórz nowy obiekt dla jednostki organizacyjnej finanse i skonfiguruj go w taki sposób, aby użytkownicy nie mieli dostępu do panelu sterowania.
 10. Skonfiguruj protokół TCP/IP na karcie sieciowej stacji klienckiej, nadając jej pierwszy adres użyteczny z podsieci nr 3. DNS ustaw zgodnie z zasadami konfiguracji klienta w domenie. Uwaga: w przypadku nieprawidłowego wykonania pachcordów (pkt. 4) w celu połączenia serwera i stacji roboczej z przełącznikiem wykorzystaj patchcordy znajdujące się na stanowisku egzaminacyjnym.
 11. Stację kliencką dodaj do domeny firma.local. Sprawdź poprawność działania zasad grupy.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 150 minut.

Ocenie podlegać będzie 5 rezultatów:

 • plan adresacji podsieci,
 • wykonanie kabli połączeniowych,
 • zainstalowanie i przygotowanie serwera do pracy,
 • skonfigurowanie serwera,
 • skonfigurowanie stacji roboczej do pracy w sieci
oraz
 • przebieg wykonania kabli połączeniowych.