Repetytorium cz. 4.5 IPv6

Powtórzenie wiadomości:

Systemy liczbowe

1. Adres IPv6

Adres IPv6 to 128-bitowa liczba zapisywana w systemie szesnastkowym i rozdzielona dwukropkami co 16 bitów. Zapewnia to 2128 adresów (adresacja IPv4 oferuje 232 adresów).

Przykład:
2001:0000:5ef5:79fb:38b9:016a:aee5:e29d