Repetytorium cz. 1.1 Rodzaje sieci


Sieć komputerowa
Sieć komputerowa to zbiór komputerów i innych urządzeń połączonych ze sobą kanałami komunikacyjnymi oraz oprogramowanie wykorzystywane w tej sieci. Sieć komputerowa umożliwia wzajemne przekazywanie informacji oraz udostępnianie zasobów własnych między podłączonymi do niej urządzeniami tzw. „punktami sieci”.

Sieci komputerowe ze względu na obejmowany obszar dzielimy na:

MAN
(ang. Metropolitan Area Network) oznacza sieć miejską.
WAN
(ang. Wide Area Network, rozległa sieć komputerowa) - sieć komputerowa znajdująca się na obszarze wykraczającym poza miasto, kraj, kontynent.
LAN
(ang. Local Area Network, lokalna sieć komputerowa) - sieć komputerowa łącząca komputery na określonym obszarze takim jak blok, szkoła, laboratorium, czy też biuro.

Sieci komputerowe ze względu na zarządzanie zasobami dzielimy na:

P2P
(ang. peer-to-peer) - model komunikacyjny w sieci komputerowej zapewniający wszystkim hostom te same uprawnienia.
Klient-serwer
(ang. client/server, client-server model) - architektura systemu komputerowego umożliwiająca podział zadań. W sieciach typu klient-serwer istnieje jeden wydzielony komputer udostępniający swoje zasoby w sieci.

Inne pojęcia:

VPN
(ang. Virtual Private Network, wirtualna sieć prywatna) - tunel, przez który płynie ruch w ramach sieci prywatnej pomiędzy klientami końcowymi za pośrednictwem sieci publicznej (połączenie typu punkt-punkt).
Zadania:
http://egzamin-e13.blogspot.com/search/label/Rodzaje sieci