Repetytorium cz. 4.3 Klasy


1. Klasa adresów

Klasa to logiczny podział puli adresów IP oznaczany kolejnymi literami alfabetu od A do E.

2. Specyfikacja poszczególnych klas

  • Klasa A - zawiera adresy w których pierwszy bit to 0, stąd pierwszy oktet mieści się w przedziale 0-127. Adresu sieci 0.0.0.0 nie używa się do adresowania komputerów, a adresy sieci 127.0.0.0 są zarezerwowane dla pętli zwrotnej (także nie są używane do adresowania urządzeń sieciowych).
  • Klasa B - adres klasy B zapisany binarnie rozpoczyna się 10, więc pierwszy oktet zawiera się w przedziale 128-191.
  • Klasa C - 3 pierwsze bity adresu klasy C to 110, czyli pierwszy oktet mieści się w przedziale 192-223.
  • Klasa D - 4 pierwsze bity adresu to 1110, tak więc przedział liczbowy dla pierwszego oktetu to 224-239.
  • Klasa E - 4 pierwsze bity adresu to 1111, czyli przedział dla pierwszego oktetu to 140-255.
Do adresowania urządzeń sieciowych wykorzystuje się klasy A, B i C. Adresy klasy D to adresy grupowe - pozwalają przesyłać dane do grupy urządzeń. Klasa E jest zarezerwowana przez Internet Engineering Task Force - organizacji odpowiedzialnej za ustanawianie standardów w internecie.
Przykład interaktywny
wybierz klasę i sprawdź zakres
     B      C      D      E 
. . . =

3. Adresy prywatne i adresy publiczne

  1. Adresy prywatne to pula adresów zarezerwowanych do adresacji urządzeń w sieciach lokalnych. Są one unikalne tylko w danej sieci lokalnej, ale mogą się powtarzać w dwóch różnych sieciach LAN. Nie są one widzialne w internecie.
  2. Adresy publiczne są unikatowe w skali całego internetu. Jeden adres publiczny odpowiada tylko i wyłącznie jednemu interfejsowi sieciowemu.

4. Adres sieci

Adres sieci określa sieć w której znajduje się dany adres IP. Tworzy się go zamieniając część adresu IP identyfikującej hosta na zera.

Przykład:
Adres IP: 192.168.0.1/24
11000000.10101000.00000000.00000001

Adres sieci: 192.168.0.0/24
11000000.10101000.00000000.00000000

5. Adres rozgłoszeniowy

Adres rozgłoszeniowy (ang broadcast) to adres używany przez komputery do przesyłania danych do wszystkich hostów w danej sieci. Tworzy się go zmieniając część adresu IP identyfikującej hosta na jedynki.

6. Pętla zwrotna

Pętla zwrotna/pętla lokalna (ang loopback) jest to wirtualne urządzenie sieciowe (system traktuje ją jak zwykłą kartę sieciową). Z pętlą zwrotną można połączyć się poprzez jakikolwiek adres z puli 127.0.0.1 - 127.255.255.254 lub przy pomocy nazwy "localhost" (nazwa przypisana do adresu 127.0.0.1). Adres pętli zwrotnej oznacza komputer który ten adres wywołuje. To znaczy dane wysłane na adres 127.0.0.1 wracają pętlą zwrotną do ich nadawcy. Pętla zwrotna służy do sprawdzania poprawności działania oprogramowania które obsługuje protokół IP w naszym systemie operacyjnym.

7. Translacja adresów

Usługa NAT(ang. Network Address Translation) - umożliwia komunikację komputerów sieci LAN z siecią publiczną za pośrednictwem routera który posiada mniej adresów publicznych (koniecznych do korzystania np. z Internetu) od ilości komputerów w sieci LAN. Jest to możliwe dzięki technice dynamicznego tłumaczenia adresów prywatnych na publicznie i odwrotnie. Zamanie ulegają adresy i porty źródłowe (dla pakietów wychodzących) lub docelowe (dla pakietów przychodzących). W efekcie tego komputery z danej sieci prywatnej są widoczne w sieci publicznej pod adresem routera. Aby była możliwa translacja w obie strony wszelkie zmiany są zapisywane w tablicy.