Arkusz E.13-01-16.01

Zadanie egzaminacyjne

W ramach modernizacji sieci komputerowej wykonaj następujące polecenia.

Montaż okablowania strukturalnego:


 1. Wykonaj połączenie za pomocą kabla UTP pomiędzy dowolnym gniazdem panela krosowego a gniazdem naściennym zawierającym moduł Keystone. Połączenie wykonaj w standardzie T568B, tak aby kabel UTP z jednej strony był zaterminowany w polu krosowym, a z drugiej strony w gnieździe naściennym.
  UWAGA: Po wykonaniu montażu zgłoś przewodniczącemu ZN przez podniesienie ręki gotowość przeprowadzenia testu połączenia panel krosowy – gniazdo. W obecności egzaminatora przeprowadź test.
 2. Za pomocą kabli połączeniowych (patchcord) podłącz urządzenia zgodnie ze schematem.
 3. Podłącz urządzenia do sieci zasilającej.

Konfiguracja urządzeń sieciowych: 1. Skonfiguruj ruter zgodnie z zaleceniami.
  Urządzenie pracuje obecnie na ustawieniach fabrycznych zgodnie z dokumentacją, która jest dostępna na stacji roboczej na pulpicie administratora, hasło do konta Administrator to Q@wertуuіор
  a. adres IP interfejsu LAN: 10.0.0.1 z maską podsieci 255.255.255.128
  b. serwer DHCP, włączony
  c. zakres dzierżawy DHCP 10.0.0.410.0.0.10
 2. Skonfiguruj przełącznik według poniższych zaleceń. Urządzenie pracuje obecnie na ustawieniach fabrycznych zgodnie z dokumentacją, która dostępną jest na stacji roboczej na pulpicie administratora, hasło do konta Administrator to Q@wertyuiop
   a. adres IP: 10.0.0.2
 3. Skonfiguruj interfejs sieciowy serwera zgodnie z zaleceniami. Hasło do konta Administrator to Q@wertуuіор
  a. adres IP: 10.0.0.3 z maską podsieci 255.255.255.128
   b. brama domyślna: adres IP routera,
   c. serwer DNS: 10.0.0.3 lub 127.0.0.1
 4. Skonfiguruj interfejs sieciowy stacji roboczej zgodnie z zaleceniami. Hasło do konta Administrator to Q@wertyuiop
   a. uzyskaj adres IPv4 automatycznie
   b. serwer DNS: 10.0.0.3
 5.   Na stacji roboczej na pulpicie administratora utwórz plik hasło.txt, a w nim login i hasło konta administratora routera i przełącznika.
 6. Na stacji roboczej sprawdź komunikację między stacją roboczą a ruterem, przełącznikiem i serwerem. Wykonaj zrzuty z ekranu potwierdzające wykonanie działań kontrolnych, zapisz je na pulpicie stacji roboczej konta Administrator w folderze o nazwie sprawdzenie

Konfiguracja na serwerze kontrolera domeny:

 1. Promuj serwer do roli kontrolera domeny. Utwórz nową domenę w nowym lesie o nazwie egzamin.local
  Hasło dla konta Administrator trybu przywracania usług katalogowych ustaw na Q!wertyuiop 
 2. UWAGA: w przypadku, gdy komputer będzie wymuszał zmianę hasło konta Administrator, nowe hasło ustaw Q!wertyuiop
 3. Utwórz w domenie jednostkę organizacyjną Pracownicy
 4. W jednostce organizacyjnej Pracownicy utwórz konto użytkownika z poniższymi danymi:
   a. imię i nazwisko: Jan Kowalski
   b. nazwa logowania: jkowalski
   c. hasło docelowe: zaq1QWSX
 5. Utwórz na serwerze folder C:\Profile i udostępnij pod nazwą zasobu profile$.
 6. Do utworzonego folderu ustaw uprawnienia sieciowe oraz zabezpieczenia tylko dla Użytkownicy uwierzytelnieniPełna Kontrola.
 7. Użytkownikowi jkowalski ustaw ścieżkę profilu mobilnego zlokalizowanego w udostępnionym zasobie w folderze jkowalski
 8. Dodaj stację roboczą do domeny.
 9. Zaloguj się na stacji roboczej na konto jkowalski i wyloguj się z zalogowanego konta. Po zakończeniu wykonania zadania nie wyłączaj serwera oraz stacji roboczej.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 150 minut.

Ocenie podlegać będą 4 rezultaty:
 • wykonane okablowanie strukturalne i połączenia fizyczne urządzeń,
 • skonfigurowane urządzenia sieciowe,
 • skonfigurowane interfejsy stacji roboczej i serwera,
 • skonfigurowany kontroler domeny
oraz
 • przebieg wykonania okablowania sieciowego i podłączenia urządzeń.