Repetytorium cz. 4.1 Adresacja IP


Powtórzenie wiadomości:

Systemy liczbowe

1. Adres IP i adresowanie IP

Adres IP (ang. Internet Protocol Address) jest adresem logicznym interfejsu sieciowego. To znaczy, że może być adresem np. komputera, routera, smartfona. Adresowanie polega na przydzielaniu interfejsom sieciowym adresów IP, zajmuje się tym protokół IP.

2. Adres IPv4

Jest to 32-bitowa liczba przedstawiona w postaci czterech liczb dziesiętnych z zakresu 0 – 255 (cztery liczby ośmiobitowe, tak zwane oktety), które są rozdzielone kropkami. Każda część odpowiada kolejnym 8 bitom adresu zapisanego w systemie binarnym.
Przykład interaktywny
. . . =

Ćwiczenia: