Arkusz E.13-01-16.05

Zadanie egzaminacyjne

Wykonaj montaż okablowania sieciowego
 1. Wykonaj podłączenie kabla UTP do panela krosowniczego według sekwencji T568B.
 2. Drugi koniec kabla UTP zakończ wtyczką RJ45 według sekwencji T568B.
  Uwaga. Po wykonaniu montażu zgłoś przewodniczącemu ZN – przez podniesienie ręki – gotowość przeprowadzenia testu połączenia panel krosowy – wtyk RJ45. Wobecności egzaminatora, sprawdź poprawność wykonanego połączenia.
 3. Za pomocą kabli połączeniowych podłącz urządzenia zgodnie ze schematem. LAN- LAMI — LAN Stacja robocza Serwer
 4. Podłącz urządzenia do sieci zasilającej.
  Hasło do konta Administrator serwera to Q@wertyuiop
  Hasło do konta Administrator stacji roboczej to Q@wertyuiop
  Skonfiguruj urządzenia sieciowe i serwer w roli rutera LAN
 5. Skonfiguruj ruter według zaleceń. Urządzenie pracuje obecnie na ustawieniach fabrycznych zgodnie Z dokumentacją, która jest dostępna na serwerze, na pulpicie konta administratora w folderze dokumentacja rutera. Zalecenia konfiguracji rutera:
  a. adres IP interfejsu WAN: 80.0.0.1 z maską podsieci 255.255.255.0 brama 80.002 adres DNS: 8.8.8.8 drugi adres DNS: 8.8.44 (jeżeli jest wymagany w ustawieniach rutera),
  b. adres IP interfejsu LAN: 10.0.0.1 z maską podsieci 255.255.255.0
  c. serwer DHCP wyłączony.
 6. Serwer ma posiadać ustawienia protokołu TCP/IP do pracy w dwóch sieciach: 10.000/24 i 10.0.1.0/24 oraz mieć uruchomioną usługę rutingu pomiędzy tymi sieciami. Skonfiguruj pierwszy interfejs sieciowy serwera według zaleceń
  a. nazwa połączenia: LAN1
  b. adres IP: 100.02 z maską podsieci 255.255.255.0
  c. brama domyślna: 10.0.0.1
  d. SerWer DNS: 8.8.8.8
 7. Skonfiguruj drugi interfejs sieciowy serwera według zaleceń
  a. nazwa połączenia: LAN2
  b. adres IP: 10.0.1.2 z maską podsieci 255.255.255.0
 8. Zainstaluj i uruchom na serwerze usługę rutingu z translacją adresów sieciowych, gdzie interfejs LAN1 będzie interfejsem publicznym. 
 9. Zainstaluj i uruchom na serwerze usługę DHCP
  a. dla podsieci 10.0.1.0/24 z zakresem 10.0.1.10 – 10.0.1.100
  b. przydzielającą poprawny adres bramy, DNS, nazwę domeny nadrzędnej: egzamin. local 
 10. Skonfiguruj interfejs sieciowy stacji roboczej według zaleceń
  a. uzyskaj adres IPv4 automatycznie,
  b. uzyskaj adres DNS automatycznie.
 11. Na stacji roboczej na pulpicie konta administratora utwórz plik haslo.txt, a w nim login i hasło konta administratora rutera.
 12. Na stacji roboczej sprawdź poprawność działania serwera DHCP oraz sprawdź komunikację między stacją roboczą a serwerem i komunikację między stacją roboczą a ruterem WiFi (interfejsem LAN). W tym celu zastosuj polecenia: ipconfig oraz ping. Wykonaj zrzuty z ekranu potwierdzające realizację działań kontrolnych, zapisz je na pulpicie konta Administrator w folderze o nazwie sprawdzenie.
  Skonfiguruj serwer plików
 13. Na serwerze oraz stacji roboczej utwórz konto lokalnego użytkownika z poniższymi danymi:
   – pełna nazwa: Jan Kowalski
   – nazwa użytkownika: jkowalski
   – hasło docelowe: zaq1@WSX
 14. Utwórz na serwerze folder C:\dane i udostępnij pod nazwą zasobu dane.
 15. Do utworzonego folderu ustaw uprawnienia sieciowe tylko dla: Administratorzy – Pełna kontrola, jkowalski – Zmiana oraz zabezpieczenia tylko dla: Administratorzy – Pełna kontrola, jkowalski - Zmiana/Modyfikacja.
 16. Zaloguj się na stacji roboczej na konto jkowalski, zmapuj utworzony zasób sieciowy pod literę K: tak, aby dysk sieciowy mapowany był automatycznie po zalogowaniu.
Uwaga: nie zmieniaj hasła konta Administrator serwera oraz stacji roboczej.
Po zakofc zeniu wykonania zadania nie wyłączaj (zamykaj) serwera oraz stacji roboczej.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 150 minut.

Ocenie podlegać będzie 5 rezultatów:

 • okablowanie sieciowe i połączenie fizyczne urządzeń,
 • skonfigurowany ruter z WiFi,
 • skonfigurowane interfejsy stacji roboczej i serwera,
 • skonfigurowane usługi sieciowe,
 • skonfigurowany serwer plików
oraz
 • przebieg wykonania okablowania sieciowego i podłączenia urządzeń.