Zadanie 1. ,

Rysunek przedstawia topologię
 1. gwiazdy.
 2. magistrali.
 3. rozszerzonej gwiazdy.
 4. podwójnego pierścienia.

Zadanie 2. ,

Zgodnie z normą PN-EN 50174 rozplot kabla UTP nie powinien być większy niż
 1. 10 mm
 2. 13 mm
 3. 20 mm
 4. 30 mm

Zadanie 3. ,

Strzałka na rysunku przedstawiającym schemat systemu sieciowego według normy PN-EN 50173 wskazuje okablowanie
 1. poziome.
 2. pionowe.
 3. kampusowe.
 4. szkieletowe zewnętrzne.

Zadanie 4. ,

Zgodnie z normą TIA/EIA-568-B.1 kabel UTP 5e z przeplotem jest tworzony poprzez zamianę ułożenia we wtyczce 8P8C następujących par przewodów (odpowiednio według kolorów):
 1. biało-zielony i zielony z biało-brązowym i brązowym.
 2. biało-zielony i zielony z biało-niebieskim i niebieskim.
 3. biało-pomarańczowy i pomarańczowy z biało-zielonym i zielonym.
 4. biało-pomarańczowy i pomarańczowy z biało-brązowym i brązowym.

Zadanie 5. ,

Organizacją publikującą dokumenty RFC (Request For Comments) regulujące rozwój Internetu jest
 1. IETF (Internet Engineering Task Force).
 2. ANSI (American National Standards Institute).
 3. ISO (International Organization for Standarization).
 4. IEEE (The Institute of Electrical and Electronics Engineers).

Zadanie 6. ,

Aby zabezpieczyć komunikację terminalową z serwerem, należy użyć połączenia z wykorzystaniem protokołu
 1. SSH
 2. SFTP
 3. TFTP
 4. Telnet

Zadanie 7. ,

W trakcie obserwacji pakietów za pomocą sniffera zauważono, że urządzenia komunikują się na portach 20 oraz 21. Oznacza to, zakładając domyślną konfigurację, że obserwowanym protokołem jest protokół
 1. FTP
 2. SSH
 3. DHCP
 4. SMTP