Zadanie 1. ,

Metoda dostępu do medium CSMA/CA jest stosowana w sieci o standardzie
 1. IEEE 802.1
 2. IEEE 802.3
 3. IEEE 802.8
 4. IEEE 802.11

Zadanie 2. ,

Sieć komputerowa ograniczająca się do komputerów wyłącznie jednej organizacji, w której mogą istnieć usługi, realizowane przez serwery w sieci LAN, np. strony WWW, poczta elektroniczna to
 1. Intranet.
 2. Internet.
 3. Infranet.
 4. Extranet.

Zadanie 3. ,

Jakim kolorem jest oznaczona izolacja żyły skrętki w pierwszym pinie wtyku RJ45 w sekwencji połączeń T568A?
 1. Biało-zielonym.
 2. Biało-brązowym.
 3. Biało-niebieskim.
 4. Biało-pomarańczowym.

Zadanie 4. ,

Która wartość przepływności charakteryzuje standard 1000Base-T?
 1. 1 Mbit/s
 2. 1 MB/s
 3. 1 Gbit/s
 4. 1 GB/s

Zadanie 5. ,

Pierwsze znaki heksadecymalne adresu IPv6 typu link-local to
 1. FF30
 2. FE80
 3. 2000
 4. 3000

Zadanie 6. ,

Jaka jest kolejność części adresu globalnego IPv6 typu unicast przedstawionego na rysunku?
 1. 1 - identyfikator podsieci 2 - globalny prefiks 3 - identyfikator interfejsu.
 2. 1 - globalny prefiks 2 - identyfikator interfejsu 3 - identyfikator podsieci.
 3. 1 - identyfikator interfejsu, 2 - globalny prefiks 3 - identyfikator podsieci.
 4. 1 - globalny prefiks, 2 - identyfikator podsieci, 3 - identyfikator interfejsu.

Zadanie 7. ,

Który protokół jest stosowany do terminalowego łączenia się ze zdalnymi urządzeniami zapewniający transfer zaszyfrowanych danych?
 1. SSL (Secure Socket Layer)
 2. SSH (Secure Shell)
 3. Remote
 4. Telnet