Zadanie 1.

Rysunek przedstawia schemat fizycznej topologii sieci będącej połączeniem topologii
 1. pierścienia i gwiazdy.
 2. magistrali i gwiazdy.
 3. siatki i magistrali.
 4. siatki i gwiazdy.

Zadanie 2.

Który ze standardów Ethernet definiuje Gigabit Ethernet dla okablowania UTP?
 1. 100 Base-TX
 2. 1000 Base-TX
 3. 10 GBase-TX
 4. 100 GBase-TX

Zadanie 3.

Kable łączące kondygnacyjne punkty dystrybucyjne z głównym punktem dystrybucyjnym nazywa się
 1. okablowaniem pionowym.
 2. okablowaniem poziomym.
 3. połączeniami systemowymi.
 4. połączeniami telekomunikacyjnymi.

Zadanie 4.

Który protokół sygnalizujący jest stosowany w telefonii VoIP?
 1. POP (Post Office Protocol)
 2. SIP (Session Initiation Protocol)
 3. SNMP (Simple Network Management Protocol)
 4. DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)

Zadanie 5.

Adres MAC (Medium Access Control Address) jest sprzętowym adresem karty sieciowej Ethernet warstwy modelu OSI
 1. drugiej o długości 32 bitów.
 2. trzeciej o długości 32 bitów.
 3. drugiej o długości 48 bitów.
 4. trzeciej o długości 48 bitów.

Zadanie 6.

W nagłówku ramki IEEE 802.3 warstwy łącza danych zawarty jest
 1. adres IP.
 2. adres MAC.
 3. numer portu.

Zadanie 7.

Które urządzenie zostało przedstawione na rysunku?
 1. Ruter.
 2. Modem.
 3. Przełącznik.
 4. Punkt dostępu.