Kryteria oceny E.13-01-16.08

Kryteria oceny rozwiązania arkusza egzaminacyjnego, części praktycznej, zawierają wykaz rezultatów, które podlegają ocenie przez OKE.