Zadanie 5.

User Datagram Protocol (UDP) jest protokołem
  1. bezpołączeniowym warstwy transportowej TCP/IP
  2. bezpołączeniowym warstwy łącza danych modelu ISO/OSI
  3. połączeniowym warstwy transportowej TCP/IP
  4. połączeniowym warstwy łącza danych modelu ISO/OSI
A