Projektowanie i wykonywanie

Projektowanie i wykonywanie - to szereg czynności, których efektem jest dobrze działająca sieć komputerowa spełniająca wymagania klienta (użytkownika) i jej dokumentacja.

Projektowanie sieci komputerowej

Projekt sieci komputerowej składa się z projektu sieci fizycznej i projektu sieci logicznej oraz załączników.
Projekt sieci fizycznej:
 • dobór medium transmisyjnego,
 • dobór urządzeń sieciowych,
 • odpowiedni wybór lokalizacji gniazdek sieciowych, punktów dystrybucji i umieszczenia okablowania sieciowego.
 Projekt logiczny:
 • adresacja IP,
 • podział na podsieci,
 • routing wewnątrz sieci,
 • działające usługi,
 • punkty styku z innymi sieciami,
 • strefy zdemilitaryzowane,
 • system zabezpieczeń.
Dodatki:
 • harmonogram i kosztorysy
 • schematy i plany
 • normy

Harmonogram:
 • wykaz zadań,
 • kolejność czynności,
 • czas przeznaczony na realizacje.
Kosztorys:
 • nazwa
 • ilość
 • jednostka miary
 • cena jednostkowa
 • wartość netto
 • wartość brutto
 • odpowiednie sumy

Wykonywanie sieci komputerowej

Wykonanie, na podstawie projektu sieci komputerowej, powinno uwzględniać znajomość przepisów BHP, posiadania kwalifikacji, dobór odpowiednich narzędzi i w szczególnych wypadkach uprawnień.
Narzędzia:
 • Wciskacz LSA,
 • Zaciskarki RJ-45, BNC
 • Tester okablowania
 • Ściągacz izolacji
 • Miernik uniwersalny
 • Inne np. wkrętaki

Pytania:
http://egzamin-e13.blogspot.com/search/label/Projektowanie i wykonanie

Więcej:
Zadanie 1.
Przygotuj projekt sieci komputerowej pracowni szkolnej. W ramach sieci powinny działać:
 • 14 komputery uczniowskie,
 • 1 komputer nauczyciela z drukarką.
Plan sali
Kosztorys sieci
Harmonogram prac