Zadanie 2.

Sieć komputerowa ograniczająca się do komputerów wyłącznie jednej organizacji, w której mogą istnieć usługi, realizowane przez serwery w sieci LAN, np. strony WWW, poczta elektroniczna to
  1. Intranet.
  2. Internet.
  3. Infranet.
  4. Extranet.
A